Visie & Beleidsplein

Essentials Olympisch Plan 2028

plan van aanpak

Nederland in 2016 op olympisch niveau

Beijing 2008

NOC*NSF (2008). Essentials Olympisch Plan 2028: plan van aanpak, Nederland in 2016 op olympisch niveau, Beijing 2008. Arnhem: NOC*NSF.

De 'Essentials van het Olympisch Plan 2028' zijn een beknopte weergave van de achtergronden, voorlopige resultaten en doelstellingen van het Olympisch Plan. Bewust is gekozen alleen de hoofdlijnen van de ontwikkelingen tot nu toe te beschrijven. De lezer kan zich hierdoor snel informeren over de belangrijkste aspecten van het plan. In december 2008 wordt het volledige rapport over het Olympisch Plan 2028 gepresenteerd. De publicatie is verdeeld in een vijftal hoofdstukken. Na een korte inleiding wordt stilgestaan bij de Olympische Spelen. Aan bod komen aspecten als de verkiezingsprocedure, de IOC-eisen en de economische aspecten van de Spelen. Daarna volgt het hoofdstuk over het Olympisch Plan 2028. Er wordt nader ingegaan op het ontstaan, de doelstelling en de ambities van het plan. Ook worden de beoogde interventies voor de periode 2009-2016 nader geschetst. Het volgende hoofdstuk gaat in op aandachtspunten en thema's die duidelijk raakvlakken met het plan hebben, zoals infrastructurele vraagstukken, economische effecten en trends. Het laatste hoofdstuk buigt zich over de samenwerking tussen de betrokken partijen om het Olympisch Plan 2028 te kunnen realiseren. Naast een stakeholders-analyse worden ook de speerpunten benoemd die op korte termijn gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
Olympisch plan 2028
sportbeleid