Visie & Beleidsplein

Werkstuk topsport

Nederlandse Sport Federatie (NSF) (1977). Werkstuk topsport. Den Haag: Nederlandse Sport Federatie (NSF).

Topsport geeft aanleiding tot felle discussies, aangezien er ten aanzien van topsport zoveel meningen zijn. Meningen die variƫren van een overwaardering van de prestatie in de topsport tot een onderwaardering van de prestatie en zelfs een volledige afwijzing van de topsport. Kortom, de topsport staat ter discussie. Het leek de Nederlandse Sport Federatie (NSF) wenselijk de gedachten rond de topsport te ordenen en tot een standpuntbepaling te komen. In dit werkstuk zijn gegevens en meningen bijeengebracht. Voorts is getracht enkele uitgangspunten en doelstellingen te formuleren. De auteurs hebben zich beperkt tot de amateur-topsport. Daarbij zijn zij zich ervan bewust dat een groot aantal punten eveneens van toepassing is op de beroeps-topsport. Specifieke aspecten die aan deze vorm van topsport verbonden zijn, zoals de relatie werkgever-werknemer, de positie van en de sociale voorzieningen voor de beroepssporter, komen niet aan de orde. Bovendien merken de auteurs op dat scherpe grenzen tussen de amateur- en de beroepssport moeilijk te trekken zijn en dat er in bepaalde takken van sport sprake is van een overgangsgebied. Dit werkstuk is op 27 september 1976 schriftelijk aangeboden aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie (NSF),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlandse Sport Federatie (NSF)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

topsport
topsportbeleid