Visie & Beleidsplein

Kengetallen zaalsportaccommodaties

onderzoek naar de ontwikkeling van kengetallen ten behoeve van de exploitatieverbetering van zaalsportaccommodaties

samenvatting

Research voor Beleid (1991). Kengetallen zaalsportaccommodaties: onderzoek naar de ontwikkeling van kengetallen ten behoeve van de exploitatieverbetering van zaalsportaccommodaties, samenvatting. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken.

Sedert jaren is bekend dat sportaccommodaties kampen met voortdurende exploitatietekorten. Het beheer van een groot deel van de overdekte sportaccommodaties valt onder de verantwoording van de gemeente. Over het algemeen hebben gemeenten weinig zicht op de mogelijkheden en onmogelijkheden bij exploitatie van 'hun' overdekte sportaccommodatie(s). Een vergelijking met, qua setting soortgelijke, sportaccommodaties elders zou hiervoor aanknopingspunten bieden. De mogelijkheden voor een dergelijke vergelijking ontbreken vooralsnog. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft het ministerie van WVC besloten tot het uitvoeren van een onderzoek waarin een vergelijking wordt gemaakt van overdekte sportaccommodaties die opereren vanuit vergelijkbare uitgangssituaties. Dit is in overleg gegaan met de '85+ club'; een overlegorgaan inzake sportbeleid tussen gemeenten met meer dan 85.000 inwoners. De centrale probleemstelling bij dit onderzoek luidt: wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een reƫle exploitatie van een overdekte sportaccommodatie? Uitgaande van deze probleemstelling geeft het onderzoek antwoord op de volgende onderzoeksvragen: wat zijn de marges waarbinnen gemeenten tot een verantwoorde exploitatie van een afzonderlijke accommodatie kunnen komen?; op welke punten onderscheiden accommodaties met een relatief gunstig resultaat zich van accommodaties met een relatief groot exploitatietekort?

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Research voor Beleid

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties