Visie & Beleidsplein

Evaluatierapport

zwembaden kopje onder?

evaluatie-onderzoek naar het beleid inzake de exploitatie-problematiek van zwembaden

Research voor Beleid (1987). Evaluatierapport: zwembaden kopje onder?, evaluatie-onderzoek naar het beleid inzake de exploitatie-problematiek van zwembaden. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken, Afdeling Ruimtelijke Voorzieningen in de sport.

In 1982 heeft het voormalige ministerie van CRM als onderdeel van haar beleid inzake sportaccommodaties een studie laten verrichten naar de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van gemeentelijke zwembaden. De resultaten van die studie hebben hun neerslag gevonden in het rapport 'Zwembaden kopje onder?'. Dit rapport is in combinatie met het tegelijkertijd gehouden symposium inzake dezelfde problematiek bekend geworden als het project 'Zwembaden kopje onder?'. Vier jaar later bestaat er bij het ministerie van WVC behoefte aan een evaluatie van de effecten van het bovengenoemde project. Op basis van die evaluatie kan worden besloten of het huidige beleid inzake de exploitatieproblematiek van zwembaden kan worden gecontinueerd of dat bijsturing van het beleid noodzakelijk is. De centrale vraag, welke aan het onderhavige evaluatierapport ten grondslag ligt, luidt of de resultaten c.q. aanbevelingen van het onderzoek uit 1982 hebben bijgedragen tot het treffen van maatregelen gericht op de verbetering van de exploitatie.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), Directie Sportzaken, Afdeling Ruimtelijke Voorzieningen in de sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Research voor Beleid

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
sportaccommodaties
zwembaden