Visie & Beleidsplein

... en wat vind jij van sport?

een onderzoek uitgevoerd bij mensen met een verstandelijke handicap

samenvatting

Duijf, M.J.W. (1997). ... en wat vind jij van sport?: een onderzoek uitgevoerd bij mensen met een verstandelijke handicap, samenvatting. Utrecht: Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG).

Deze publicatie betreft een samenvatting van het onderzoeksrapport '... en wat vind jij van sport?' dat op donderdag 27 februari 1997 is overhandigd aan mevrouw Terpstra. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag welke factoren van invloed zijn op de sportdeelname van mensen met een verstandelijke handicap. Verspreid over het hele land zijn 626 mensen met een verstandelijke handicap mondeling bevraagd en 540 ouders en begeleiders zijn schriftelijk ondervraagd. Het onderzoek bevat verder een literatuurstudie over de sport voor mensen met een verstandelijke handicap. Ook geeft het rapport een indruk van de manier waarop mensen met een verstandelijke handicap in Nederland zelf hun vrijetijdsbesteding, wonen en leven ervaren. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de NSG is het voor zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke handicap op een verantwoorde manier mogelijk maken naar eigen mogelijkheden, keuzen en wensen sport te beoefenen. Bijgaand onderzoeksrapport bevat praktische aanbevelingen en biedt aanknopingspunten voor landelijk en regionaal beleid op het gebied van sportstimulering van mensen met een verstandelijke handicap.

Uitgever(s): Nederlandse sportbond voor mensen met een verstandelijke handicap (NSG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marjo Duijf

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gehandicaptensporten
mensen met een verstandelijke beperking
sportbeoefening
sportstimulering