Visie & Beleidsplein

Sport en ouderen

adviesrapport van de commissie ad hoc MBvO (in opdracht van het nationaal sport overleg)

Commissie ad hoc MBvO (1988). Sport en ouderen: adviesrapport van de commissie ad hoc MBvO (in opdracht van het nationaal sport overleg). Rijswijk: Commissie ad hoc MBvO.

Deze publicatie betreft het adviesrapport van de Commissie ad hoc MBvO. De Commissie is in 1986 in het leven geroepen door het Nationaal Sport Overleg (NSO) met de bedoeling advies uit te brengen aan de beleidspartners in het NSO over sport en ouderen. Inmiddels is het NSO opgeheven. Eind 1986 heeft de Commissie toch een begin gemaakt met haar werkzaamheden. Eerst is geïnventariseerd in hoeverre door de beleidspartners beleid gevoerd wordt en activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport voor de leeftijdsgroep boven 55 jaar. De uitkomsten van dat onderzoek, dat deels met behulp van de Stichting Research van Beleid uit Leiden werd uitgevoerd, zijn in het advies opgenomen. Deze gegevens hebben samen met de reacties die zijn ontvangen op het reikwijdte-rapport MBvO 'Binnen zekere grenzen' en een analyse van te verwachten ontwikkelingen op het gebied van sport door ouderen geleid tot aanbevelingen per gesignaleerd probleemveld.

Uitgever(s): Commissie ad hoc MBvO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Commissie ad hoc MBvO

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
beleidsondersteuning
ouderen
sport (algemeen)
sportbeleid