Visie & Beleidsplein

Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs

tussenmeting

Slinger, J., Stubbe, J.H., & Lindert, C. van (2011). Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs: tussenmeting. Leiden: TNO.

In het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs (SBO) wordt gestreefd naar een vitalere Nederlandse jeugd door hogere sportdeelname en meer bewegen door de schoolgaande jeugd. Om de doelstellingen te behalen zijn vijf deelprojecten opgezet, te weten:

  1. Masterplan Bewegen en Sport in het MBO 'Van sprint naar duurloop' (MBO Raad),
  2. Sportaanbod voor het Onderwijs (NOC*NSF),
  3. Sport Lokaal Samen (Vereniging Sport en Gemeenten),
  4. Effectiviteit Interventies (NISB, TNO en het Mulier Instituut) en
  5. VMBO in Beweging (NISB).

De ministeries van VWS en OCW hebben TNO en het Mulier Instituut gevraagd om de inhoud en de resultaten van het beleidskader SBO te monitoren en te evalueren.

Uit de tussenmeting blijkt dat 'bewegen' en 'overgewicht' in de verschillende projecten in meer of mindere mate aan bod komen, terwijl de uitkomstmaten ‘schooluitval’ en ‘talentontwikkeling’ slechts in zeer beperkte mate aandacht krijgen in de projecten. Het valt dan ook te verwachten dat gedurende de looptijd van het beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs voornamelijk effecten op de eerste twee thema’s aan te tonen zijn. Aangezien op de thema’s 'schooluitval' en 'talentontwikkeling' toch effecten gewenst zijn, wordt aanbevolen mogelijkheden te onderzoeken om deze thema’s sterker in te zetten.

Uitgever(s): TNO,

Download(s)

Monitor en evaluatie beleidskader sport, bewegen en onderwijs : tussenmeting

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jantine Slinger
Janine Stubbe
Caroline van Lindert

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Beleidskader sport, bewegen en onderwijs
beleidsevaluatie
evaluatie
lichaamsbeweging
monitors
onderwijs