Visie & Beleidsplein

Gezond leven

stand van zaken en voorstel voor programmering

Keijsers, J.F.E.M., & Vaandrager, L. (2000). Gezond leven: stand van zaken en voorstel voor programmering. Den Haag: ZorgOnderzoek Nederland (ZON).

In november 1999 legde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) de programma-omschrijving 'Stimulering Gezond Leven' voor. ZON werd verzocht op basis hiervan een programmavoorstel te ontwikkelen. Er werd een werkgroep van externe deskundigen geformeerd die een plan opstelde voor een gefaseerde aanpak voor de totstandkoming van een programmavoorstel 'Gezond Leven'. Op basis hiervan werd de werkwijze bepaald en aan de minister van VWS voorgelegd. In het gehele proces staat naast het creƫren van draagvlak, het zoeken naar mogelijkheden voor vernieuwing van strategie- en methodiekontwikkeling centraal.

Uitgever(s): ZorgOnderzoek Nederland (ZON),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jolanda Keijsers
Lenneke Vaandrager

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
beleid
beleidsondersteuning
gezondheid