Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties en architectuur

Neele, J., Rossum, H. van, & Sievers, A. (1994). Sportaccommodaties en architectuur. Amsterdam: RIGO Research en Advies B.V..

In opdracht van de Directie Sportzaken van het ministerie van WVC, de afdeling Bouwkunst van het ministerie van WVC en het Bureau Rijksbouwmeester van het ministerie van VROM heeft RIGO Research en Advies een verkenning uitgevoerd naar de architectonische kwaliteit van sportaccommodaties. De verkenning is in het bijzonder gericht geweest op de totstandkoming van sportaccommodaties. Doel van de verkenning is bouwstenen te leveren voor een gerichter beleid ter stimulering van de architectonische kwaliteit van sportaccommodaties. De verkenning is begeleid door een commissie waarin naast de beide opdrachtgevende departementen de Landelijke Contactraad en de Vereniging van Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd waren.

Uitgever(s): RIGO Research en Advies B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jeroen Neele
Hans van Rossum
Alex Sievers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

architectuur
sportaccommodaties