Visie & Beleidsplein

Sportblessures

vóórkomen en voorkómen

over de relevantie van een epidemiologische studie naar sportletsels in Nederland

Kemper, A.B.A. (1984). Sportblessures: vóórkomen en voorkómen, over de relevantie van een epidemiologische studie naar sportletsels in Nederland. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

Het is onjuist om de toename van sportbeoefening alleen te plaatsen in het licht van de noodzaak tot bewegen. Het beleid met betrekking tot recreatiesport of sportieve recreatie kent een veel bredere grondslag. De gezondheidsbevorderende werking van sportbeoefening is evenwel een belangrijke pijler waarop het sportbeleid steunt. Aan het begin van de jaren zeventig tekenen de contouren zich af van wat later het blessureprobleem genoemd zal worden. Op kleine schaal opgezette epidemiologische onderzoekingen brengen onrustbarende gegevens boven water. Een betrouwbare vaststelling van het vóórkomen van sportblessures is de eerste stap in de reeks van stappen. Een beleid gericht op terugdringing behoeft inzicht in achtergronden van en omstandigheden bij het ontstaan van blessures. In het rapport wordt ook aangegeven welke wensen er bestaan ten aanzien van beleidsonderbouwend onderzoek.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A.B.A. Kemper

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
beleidsondersteuning
onderzoeken
sportblessures