Visie & Beleidsplein

Accommodatieonderzoeken

zweminrichtingen 1981

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (1984). Accommodatieonderzoeken: zweminrichtingen 1981. Den Haag: Staatsuitgeverij.

Deze publicatie bevat de uitkomsten van een begin 1981 gehouden enquête onder de beheerders van zweminrichtingen. Bij de enquête zijn gegevens verzameld over onder meer het voorzieningenniveau en het gebruik van Nederlandse zweminrichtingen. Het onderzoek 'Zweminrichtingen 1981' maakt deel uit van een reeks van onderzoeken naar inrichting en gebruik van accommodaties op het terrein van sport, cultuur, recreatie en maatschappelijk welzijn. Het doel van deze onderzoeken is enerzijds aan te geven welke ruimtelijke voorzieningen er voor de diverse vrijetijdsactiviteiten bestaan; anderzijds trachten de onderzoeken een beeld te geven van het gebruik van deze voorzieningen. Door periodieke herhaling van deze onderzoeken wordt een inzicht gegeven in de ontwikkeling van aanbod en gebruik van de voorzieningen. Dit onderzoek Zweminrichtingen is het derde in de reeks. Eerdere onderzoeken beschreven de situaties in 1970 en 1975. In dit onderzoek zijn, evenals in de voorafgaande onderzoeken, de zweminrichtingen onderscheiden in de volgende categorieën: openluchtzweminrichtingen, overdekte zweminrichtingen en combi-zweminrichtingen.

Uitgever(s): Staatsuitgeverij, CBS-Publicaties,

Download(s)

Accommodatieonderzoeken : zweminrichtingen 1981

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
sportaccommodaties
zwembaden