Visie & Beleidsplein

Vrouwen en sportjournalistiek

een verslag van een onderzoek naar belemmeringen voor vrouwen om in de sportjournalistiek werkzaam te zijn en mogelijkheden om deze belemmeringen op te heffen ...

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) (1989). Vrouwen en sportjournalistiek: een verslag van een onderzoek naar belemmeringen voor vrouwen om in de sportjournalistiek werkzaam te zijn en mogelijkheden om deze belemmeringen op te heffen .... Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

De vrouwelijke sportjournalist is een recent en uniek verschijnsel. Alhoewel in Nederland de eerste mannelijke sportjournalist al rond de eeuwwisseling driftig wedstrijdverslagen schreef, verscheen de eerste vrouwelijke sportjournalist pas enkele decennia later. Eind 1988 wordt vanuit de Nederlandse Vereniging van Journalisten, in samenwerking met de Nederlandse Sport Pers (NSP), een onderzoek gestart naar de belemmeringen voor vrouwen om in de sportjournalistiek werkzaam te zijn en de mogelijkheden om deze belemmeringen te verminderen dan wel op te heffen. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in dit verslag. De centrale vragen bij het onderzoek zijn: wat zijn de specifieke belemmeringen voor vrouwen om in de sportjournalistiek werkzaam te zijn?; op welke wijze kunnen NSP en NVJ bijdragen aan de verbetering van de instroom van vrouwen in de sportjournalistiek?

Uitgever(s): Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

emancipatie
gender
media
sport (algemeen)
vrouwen