Visie & Beleidsplein

Het topsportklimaat in Nederland

discussiekader ten behoeve van de gesprekken over het Nederlandse topsportklimaat, geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bottenburg, M. van, Rossum, J. van, & Staveren, H.T. van (1995). Het topsportklimaat in Nederland: discussiekader ten behoeve van de gesprekken over het Nederlandse topsportklimaat, geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Amsterdam: Onderzoeksbureau Diopter.

De kritieken op het Nederlandse topsportklimaat werden door de media onder de publieke aandacht gebracht in de nabeschouwingen over het sportjaar 1994. Hierin kwam Nederland naar voren als een land van de middelmaat met een diepgewortelde mentaliteit die haaks staat op de vereisten van de hedendaagse topsportbeoefening. Het aanhouden van dergelijke geluiden in een periode waarin het topsportbeleid nadrukkelijk is versterkt, is voor staatssecretaris Erica Terpstra reden geweest om een reeks bijeenkomsten te organiseren. Doel hiervan is om met topsporters, trainers en begeleiders, bestuurders en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de media te debatteren over de vraag hoe het Nederlandse topsportklimaat verder kan worden verbeterd en wat daarin het aandeel van de overheid moet zijn. Deze discussienota is bedoeld om deze ronde-tafel-gesprekken enigszins van een kader te voorzien door in te gaan op de volgende vragen: wat is de positie van Nederland als topsportland?; waaruit bestaat het topsportklimaat en hoe kan dit verder worden verbeterd?; welke dilemma's doen zich bij dit streven naar verbetering voor'?; wie heeft daarbij welke verantwoordelijkheden?

Uitgever(s): Onderzoeksbureau Diopter,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maarten van Bottenburg
Jacques van Rossum
Heiko van Staveren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
topsport
topsportbeleid
topsporters
topsportomgeving