Visie & Beleidsplein

Nota overdekte zwemvoorzieningen Amersfoort

NV SRO (2000). Nota overdekte zwemvoorzieningen Amersfoort. Amersfoort: NV SRO.

Vanaf het begin van de jaren negentig is het Sportfondsenbad Amersfoort regelmatig onderwerp van een vernieuwingsdiscussie geweest. Tot concrete planontwikkeling is het echter nooit gekomen. Anno 1999 zijn echter belangrijke voorwaarden aanwezig die een voorspoedige planontwikkeling lijken te garanderen. Dit document betreft het zwembadenplan voor de gemeente Amersfoort. Het rapport vangt aan in hoofdstuk twee met een korte schets van de historie van het zwembadenbeleid van de gemeente Amersfoort. Het derde hoofdstuk bevat de uitgangspunten voor planontwikkeling aangaande het aanbod van zwemvoorzieningen. Op basis van een opsomming van de bestaande knelpunten in het voorzieningenbestand in het vierde hoofdstuk wordt in het laatste hoofdstuk een plan gepresenteerd voor herziening van het aanbod van zwemvoorzieningen in Amersfoort.

Uitgever(s): NV SRO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NV SRO

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
recreatieve voorzieningen
sportaccommodaties
sportinfrastructuur
zwembaden