Visie & Beleidsplein

Sociaal-culturele berichten 1996-14

zwembaden en sportaccommodaties 1994

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (1997). Sociaal-culturele berichten 1996-14: zwembaden en sportaccommodaties 1994. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze publicatie heeft tot doel te informeren over de zwembaden, overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties in Nederland die worden geëxploiteerd door gemeenten of door bedrijven en instellingen die bij de Kamers van Koophandel zijn ingeschreven als exploitant van dergelijke accommodaties. De bedrijven en instellingen worden in het vervolg van deze publicatie omschreven als 'particuliere' exploitanten. In deze publicatie is informatie opgenomen over aanbod, inrichting en gebruik van zwembaden, overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties. Daarnaast is informatie opgenomen over de baten en lasten van en de werkgelegenheid bij particuliere exploitanten van dergelijke accommodaties. Van de gemeenten is informatie opgenomen over de inkomsten en uitgaven (inclusief subsidies) die verband houden met de accommodaties binnen hun grenzen, en die als zodanig verantwoord zijn op de gewone dienst van de gemeenterekeningen. In een aantal gevallen is informatie geregionaliseerd naar provincie. Maar ook het inwoneraantal van de vestigingsgemeente van accommodaties is één van de invalshoeken. Veel informatie is in een context geplaatst door vergelijking met soortgelijke informatie over 1991.

Uitgever(s): Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
sportaccommodaties
zwembaden