Visie & Beleidsplein

Basketball voor jongeren in de jeugdzorg

Buysse, W., & Duijvestijn, P. (2011). Basketball voor jongeren in de jeugdzorg. Amsterdam: DSP-groep BV.

In de periode 2007 tot en met 2010 heeft DSP-groep in opdracht van Jeugdzorg Nederland onderzoek gedaan naar de resultaten en lessen van vijftig zogeheten sport-zorgtrajecten. Doel van deze trajecten was om gedrag en competenties van jongeren in de jeugdzorg positief te beïnvloeden door de inzet van de georganiseerde sport in de hulpverlening. Begin 2011 is het onderzoek afgerond met de rapportage 'Sport zorgt. Ontwikkeling van vier kansrijke sportaanpakken voor de jeugdzorg'. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) was één van de acht sportbonden, die bij de sport-zorgtrajecten was betrokken. In opdracht van de NBB wordt in voorliggende rapportage verslag gedaan van een specifieke analyse van de basketballtrajecten.

De onderzoeksvragen zijn:

  1. voor welke gedragsproblematiek bij jongeren is basketball een geschikte interventie gebleken?;
  2. op welke vlakken hebben deelnemers aan NBB-trajecten zich verbeterd?;
  3. wat zijn de belangrijkste succesbepalende condities en randvoorwaarden voor basketballverenigingen?

De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

Basketball voor jongeren in de jeugdzorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wendy Buysse
Paul Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

basketbal
jeugdzorg
jongeren
sportgezondheidszorg