Visie & Beleidsplein

XXX

de evaluatie van kick, grote broer en buurtinterventieteam

Loef, L., Fransen, N., & Dijk, B. van (2009). XXX: de evaluatie van kick, grote broer en buurtinterventieteam. Amsterdam: DSP-groep BV.

Om jeugdoverlast op straat en probleemgedrag (criminaliteit, schooluitval, werkloosheid) in Breda aan te pakken, wordt op dit moment een aantal programma┬┤s ingezet waaronder: KICK, Grote Broer en Buurtinterventieteam Vader en Zoon. Stichting KICK heeft als doelstelling om jongeren tussen de 13 en 23 jaar door middel van sporten weer aansluiting te geven bij de Bredase samenleving. Doelen van Grote Broer zijn het verminderen van overlast door jongeren, het bieden van toekomstperspectief aan jongeren uit de wijk en het vergroten van sociale cohesie. In de wijken Geeren-Noord en Geeren-Zuid in Hoge Vucht wordt tevens het project Buurtinterventieteam Vader & Zoon ingezet. Dit project heeft als belangrijkste doelen het verminderen van overlast en het verhogen van participatie en verantwoordelijkheidsgevoel onder bewoners in de wijk. De gemeente wil door middel van een onderzoek zicht krijgen op de werkwijze en uitvoering van deze interventies en enig zicht krijgen op de resultaten van deze interventies. Ook wil men graag advies over verbeteringen die kunnen worden gedaan in de aanpak, indien de projecten gecontinueerd zullen worden. De gemeente Breda heeft DSP-groep gevraagd deze drie projecten te evalueren. DSP-groep is in september met de evaluatie gestart. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

XXX : de evaluatie van kick, grote broer en buurtinterventieteam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Lotte Loef
Niek Fransen
Bram van Dijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
burgerparticipatie
buurten
jongeren
sociale cohesie
sport en bewegen in de buurt