Visie & Beleidsplein

Veilig sporten in Kerk & Zanen

Alphen aan den Rijn

Kuitert, K., Meeteren, A. van, & Woldendorp, T. (2009). Veilig sporten in Kerk & Zanen: Alphen aan den Rijn. Amsterdam: DSP-groep BV.

Aan de zuidrand van Alphen aan den Rijn, in de uitbreidingswijk Kerk & Zanen, komt in de groenzone tussen de N11 en de Amerikalaan een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Het ontwerp van het sportpark ligt voor een deel al vast omdat, als gevolg van de afmetingen van de nieuwe velden en de ingeklonken ondergrond van het oude gronddepot, de velden maar op een manier ingepast konden worden. De grond waar de velden komen is afgelopen winter en voorjaar bouwrijp gemaakt en worden in de periode mei 2009-mei 2010 aangelegd. Dit sportpark is onderdeel van het stadsbrede Masterplan Sport dat momenteel in uitvoering is. Het college van de gemeente Alphen a/d Rijn heeft besloten dat voor elk groot bouwproject een Veiligheids Effect Rapportage (VER) moet worden uitgevoerd. DSP groep heeft de afgelopen jaren diverse VER's gemaakt voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Het bureau is gevraagd om ook voor het sportpark Kerk & Zanen een VER uit te voeren. In overleg met de gemeente is besloten dat een volledige VER een te zwaar instrument is voor dit project. Het sportpark is een niet al te ingewikkelde opgave en de tijdsplanning is krap. Daarom is gekozen voor een verkortte VER, een zogenaamde quickscan. In deze rapportage worden de resultaten van de quickscan weergegeven.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

Veilig sporten in Kerk & Zanen : Alphen aan den Rijn

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kyra Kuitert
Aukje van Meeteren
Tobias Woldendorp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportvelden
veiligheid