Visie & Beleidsplein

Naar een effectieve en transparante topsportstructuur in het mbo

analyse, advies en implementatie

Duijvestijn, P., & Blom, S. (2008). Naar een effectieve en transparante topsportstructuur in het mbo: analyse, advies en implementatie. Amsterdam: DSP-groep BV.

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) werken inmiddels diverse instellingen aan het verbeteren van de combinatie onderwijs en topsport. Van de 70 mbo-instellingen die Nederland telt, hebben zich inmiddels 24 aangesloten bij het zogenaamde Topsportco├Ârdinatorenoverleg; een periodiek overleg, georganiseerd door het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad, dat vooral bedoeld is om ervaringen uit te wisselen. Sommige van deze 24 instellingen hebben al langere tijd een topsportregeling en bieden speciale faciliteiten voor topsporters en sporttalenten, andere zijn er net mee gestart. Om de combinatie topsport en mbo te versterken en de samenhang hierin te bevorderen hebben NOC*NSF, het ministerie van VWS en de MBO Raad in 2007 het initiatief genomen voor een pilot 'Mbo LOOT'. DSP-groep heeft deze pilot begeleid. In deze rapportage zetten de auteurs uiteen uit welke onderdelen de pilot bestaat, wat het heeft opgeleverd en heeft duidelijk gemaakt en welke vervolgstappen nodig zijn. Dit alles met als doel om toe te werken naar een effectieve en transparante structuur voor topsport in het mbo.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

Naar een effectieve en transparante topsportstructuur in het mbo : analyse, advies en implementatie

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Duijvestijn
Stella Blom

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
topsport
topsportomgeving