Visie & Beleidsplein

Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot Oost

Lagendijk, E. (2008). Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot Oost. Amsterdam: DSP-groep BV.

Op het gebied van sportaccommodatiebeheer en sportstimulering werken de stadsdelen Zeeburg en Oost-Watergraafsmeer al langere tijd samen. Over deze samenwerking, en de kansen die dat biedt, zijn deze stadsdelen zo positief dat zij beide de intentie hebben uitgesproken om een gezamenlijk sportbedrijf op te richten door middel van verzelfstandiging van de sportafdelingen. Ook het recent verschenen Sportplan Amsterdam 2009-2012 sterkt hen in dat voornemen. De compacte organisatie van de afdeling Sport en Recreatie met accommodatiebeheer, sportstimulering en facilitaire ondersteuning in één hand zien velen als een groot goed. Andere stadsdelen zien hierin een voordeel. De ligging van het stadsdeel en de huidige en toekomstige sportinfrastructuur biedt kansen voor schaalvergroting door samenvoeging van afdelingen Sport van beide stadsdelen in het perspectief van een sportsector Groot Oost. Verdere verkenning van samenwerking met stadsdeel Amsterdam Zuidoost en eventueel ook de gemeente Diemen kan de plannen in een nog ruimer perspectief plaatsen. Om die reden hebben stichting Sportcentrum Nieuwe Stijl, en de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg DSP-groep gevraagd een onderzoek te doen en advies te geven over draagvlak en mogelijkheden voor een sportbedrijf Groot Oost waarin in ieder geval beide stadsdelen nauw met elkaar samenwerken. Op basis daarvan doet DSP-groep een voorstel met vervolgstappen.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

Adviesrapport draagvlak voor een sportbedrijf Amsterdam Groot Oost

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eric Lagendijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

samenwerking
samenwerkingsverbanden
sportbeleid
sportinfrastructuur