Visie & Beleidsplein

Combineren van topsport met studie

een inventarisatie van situatie en knelpunten rond de combinatie topsport en onderwijs

Blom, S., & Duijvestijn, P. (2008). Combineren van topsport met studie: een inventarisatie van situatie en knelpunten rond de combinatie topsport en onderwijs. Amsterdam: DSP-groep BV.

Eén van de aspecten van een goed topsportklimaat is aandacht voor samenwerking en afstemming tussen onderwijs en topsport. Sport en studie komen immers in dezelfde levensfase tot wasdom. Bovendien moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat het één ten koste van het ander gaat: sporters die zich genoodzaakt voelen om óf hun topsportcarrière óf hun studie vroegtijdig te beëindigen. Concreet betekent dit dat (potentiële) topsporters in ieder geval de mogelijkheid geboden wordt om óók goed onderwijs te volgen. De vraag is nu in hoeverre dit het geval is en of en zo ja welke verschillen er bestaan tussen de verschillende onderwijssoorten. Om die vraag te beantwoorden heeft DSP-groep, in opdracht van de werkgroep sport- en studietalent van het ministerie van OCW, het ministerie van VWS en NOC*NSF, een eerste verkenning op dit gebied uitgevoerd. Doel van deze verkenning is om zicht te krijgen op aard en omvang van de problematiek aangaande het combineren van studie en topsportcarrière. De onderzoeksvraag die in deze rapportage centraal staat, luidt als volgt: wat is bekend over de aard en omvang van de problematiek aangaande het combineren van studie en topsportcarrière, in de gehele onderwijskolom vanaf het voortgezet onderwijs?

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

Combineren van topsport met studie : een inventarisatie van situatie en knelpunten rond de combinatie topsport en onderwijs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stella Blom
Paul Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

talentontwikkeling
topsport
voortgezet onderwijs