Visie & Beleidsplein

Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties

een onderzoek naar de invloeden van privatisering en commercialisering op het sport(accommodatie)beleid van de lokale overheid

Ligtenbarg, M. (2006). Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties: een onderzoek naar de invloeden van privatisering en commercialisering op het sport(accommodatie)beleid van de lokale overheid. Enschede: Universiteit Twente.

Dit onderzoek is verricht in opdracht van onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep en betreft in eerste instantie een verkennend onderzoek. Vanuit DSP-groep werd een toenemende privatisering en commercialisering van sportaccommodaties bij gemeenten gesignaleerd. Mede deze signalering was voor de opdrachtgever reden tot het verstrekken van de opdracht tot dit onderzoek. De kern hiervan betreft de wens om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen privatisering en commercialisering en de invloeden van deze ontwikkelingen op de doelstellingen en beleidsinstrumenten van gemeenten. De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: "in hoeverre hebben de mate van privatisering en commercialisering van de sportaccommodaties consequenties voor de doelstellingen en de beleidsinstrumenten van de gemeente op het sportgebied en wat zijn de effecten van deze instrumenten?" De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Universiteit Twente, DSP-groep BV,

Download(s)

Privatisering en commercialisering van sportaccommodaties : een onderzoek naar de invloeden van privatisering en commercialisering op het sport(accommodatie)beleid van de lokale overheid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Michel Ligtenbarg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

commerciële activiteiten
gemeenten
lokaal beleid
privatisering
scripties
sportaccommodaties
sportbeleid