Visie & Beleidsplein

'Buurtsportcentrum', 'sportcampus' en 'health, care & fitness'

haalbaarheidsstudie met drie scenario's voor 'sportstad Leiden zuidwest'

Duijvestijn, P., Lagendijk, E., & Woldendorp, T. (2006). 'Buurtsportcentrum', 'sportcampus' en 'health, care & fitness': haalbaarheidsstudie met drie scenario's voor 'sportstad Leiden zuidwest'. Amsterdam: DSP-groep BV.

Leiden Zuidwest is een wijk waarvoor de gemeente Leiden een wijkontwikkelingsplan heeft vastgesteld. Onderdeel hiervan is een stedenbouwkundig plan voor het noordelijke deel van de wijk. Dit plan omvat het vrijwel midden in Zuidwest realiseren van een nieuwe parel: de Sportstad. Hierin worden verschillende voorzieningen geclusterd: sportvoorzieningen worden gecombineerd met onderwijs-, welzijns- en woonvoorzieningen. DSP-groep is gevraagd een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, dat de gemeente Leiden inhoudelijke reflectie biedt op het concept 'Sportstad Leiden Zuidwest'.

Uitgever(s): DSP-groep BV,

Download(s)

'Buurtsportcentrum', 'sportcampus' en 'health, care & fitness' : haalbaarheidsstudie met drie scenario's voor 'sportstad Leiden zuidwest'

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Duijvestijn
Eric Lagendijk
Tobias Woldendorp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportinfrastructuur