Visie & Beleidsplein

Sport centraal

resultaten van een behoefteonderzoek sport in stadsdeel Amsterdam-Centrum

Lagendijk, E. (2003). Sport centraal: resultaten van een behoefteonderzoek sport in stadsdeel Amsterdam-Centrum. Amsterdam: DSP-groep.

Stadsdeel Amsterdam-Centrum is voornemens een nieuwe impuls te geven aan het sportbeleid. Om goed beslagen ten ijs te komen, heeft het stadsdeel besloten eerst een inventariserend onderzoek te verrichten naar de stand van zaken rond de sport in het stadsdeel. Het door het stadsdeel geformuleerde thema van het onderzoek luidt: de kwantiteit en kwaliteit van bestaande voorzieningen en sportaccom­modaties; in relatie tot de behoeften van bewoners (allochtoon en autochtoon) en bedrijven/werkenden van het stadsdeel Amsterdam Centrum aan gebruik en kwaliteit van sportvoorzieningen.

Uitgever(s): DSP-groep,

Download(s)

Sport centraal : resultaten van een behoefteonderzoek sport in stadsdeel Amsterdam-Centrum

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eric Lagendijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
sportinfrastructuur
steden