Visie & Beleidsplein

Topscore Amsterdam gewogen

een procesevaluatie van het Amsterdamse jongerensportplan topscore

Lagendijk, E., & Perrels, B. (2001). Topscore Amsterdam gewogen: een procesevaluatie van het Amsterdamse jongerensportplan topscore. Amsterdam: DSP-groep.

Eind 1998 heeft de gemeenteraad van Amsterdam groen licht gegeven voor de start van het jongerensportplan Topscore Amsterdam. Dit plan is gestoeld op twee belangrijke pijlers. De eerste is de terugloop in sportdeelname van de Amsterdamse jeugd. De tweede pijler is het 'Manchestermodel'. Topscore is een (voorlopig) vierjarig sportstimuleringsproject (1998-2002) en heeft tot doel de sport van Amsterdamse jongeren in de middelbare schoolleeftijd zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren. DSP is door de afdeling Sport en Recreatie van de Dienst Welzijn Amsterdam opdracht verleend Topscore Amsterdam te evalueren. Mede op grond van de resultaten van de evaluatie zal het gemeentebestuur een besluit nemen over continuering van Topscore Amsterdam. De evaluatie van het project richt zich op de drie pilots in Zuidoost, Noord en Nieuw West. In deze evaluatie wordt de stand van zaken bepaald, met een terugblik vanaf de start van Topscore Amsterdam en de ontwikkeling die het project heeft doorgemaakt. De resultaten van de evaluatie worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): DSP-groep,

Download(s)

Topscore Amsterdam gewogen : een procesevaluatie van het Amsterdamse jongerensportplan topscore

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eric Lagendijk
Bobby Perrels

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

evaluatie
jongeren
projecten
sportstimulering