Visie & Beleidsplein

Jeugdparticipatie

handboek lokaal jeugdsportbeleid

deel 2

Barlingen, M. van, & Dijk, B. van (2001). Jeugdparticipatie: handboek lokaal jeugdsportbeleid, deel 2. Arnhem: Stichting Jeugd in Beweging.

De stichting Jeugd in Beweging streeft ernaar dat jongeren actief worden betrokken bij de opzet, organisatie en uitvoering van sportactiviteiten. Om dat te bereiken is Jeugd in Beweging eind 2000 de campagne whoZnext gestart. Een campagne die doorloopt tot en met 2003. Deze publicatie kan worden gezien als voorloper van whoZnext. Als eerste verkenning van jeugdparticipatie in de sport bevat deze publicatie veel informatie. Hoofdstuk 2 gaat in op de ontwikkeling van jeugdparticipatie in Nederland. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 vormen van jeugd¬≠participatie in en door sport beschreven. Een en ander wordt ge√Įllustreerd met concrete voorbeelden uit de (sport- en bewegings)praktijk. Ten slotte biedt hoofdstuk 4 organisaties, die zich willen gaan bezighouden met jeugd en/of beweging, een (praktisch) kader dat bij het bevorderen van jeugdparticipatie in en door sport gehanteerd kan worden. Op basis van de ervaringen uit het OLPJ en de beschreven voorbeelden komen hier randvoorwaarden, knelpunten en succesfactoren aan bod.

Uitgever(s): Stichting Jeugd in Beweging,

Download(s)

Jeugdparticipatie : handboek lokaal jeugdsportbeleid : deel 2

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije van Barlingen
Bram van Dijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdsport
lokaal beleid
sportbeleid