Visie & Beleidsplein

Buiten kansen voor sport

vernieuwingen op het grensvlak van jeugd, sport en openbare ruimte in Rotterdam

Lagendijk, E. (2000). Buiten kansen voor sport: vernieuwingen op het grensvlak van jeugd, sport en openbare ruimte in Rotterdam. Rotterdam: Recreatie Rotterdam.

Het tweede hoofdstuk van deze brochure behandelt het beleid en de uitvoering van Sportieve vernieuwing: wat is het doel van Sportieve vernieuwing? Welke strategie zit erachter? Hoe wordt Sportieve vernieuwing uitgevoerd, en hoe verliepen de twee experimenten tussen 1994 en 1998? Wat leverde Sportieve vernieuwing tot dusverre op? In het derde hoofdstuk worden andere Rotterdamse voorbeeldprojecten gepresenteerd die geïnspireerd zijn op, of raakvlakken hebben met Sportieve vernieuwing. Deze projecten hebben met elkaar gemeen dat organisaties op de terreinen jeugd, sport en openbare ruimte goed met elkaar samenwerken. Vaak spelen scholen hier ook een belangrijke rol bij. Het vierde hoofdstuk geeft een aantal tips bij het opzetten van beleid en het voor­bereiden van projecten op dit terrein aan de hand van Rotterdamse ervaringen. Tenslotte biedt het vijfde hoofdstuk 'buitenkansen' om een dergelijk beleid weer verder te ontwikkelen. Deze aanbevelingen komen voort uit de praktijkervaring met Sportieve vernieuwing en de andere voorbeeldprojecten.

Uitgever(s): Recreatie Rotterdam, Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP),

Download(s)

Buiten kansen voor sport : vernieuwingen op het grensvlak van jeugd, sport en openbare ruimte in Rotterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eric Lagendijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
ruimtelijke ordening
sport (algemeen)