Visie & Beleidsplein

Privatiseringsmonitor sportaccommodaties 1996-1999

tussenrapportage

Lagendijk, E., Bruinink, H., & Gugten, M. van der (1998). Privatiseringsmonitor sportaccommodaties 1996-1999: tussenrapportage. Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP).

Het ministerie van VWS (directie Sport) heeft in 1995 samen met de landelijke beleidspartners besloten om een meerjarig monitoronderzoek in gang te zetten naar de effecten van en ervaringen met privatisering van sport­accommodaties. In de eerste fase hiervan is door Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP) een meetinstrument ontwikkeld, dat werd getoetst bij een tweetal geprivatiseerde sportaccommodaties in de gemeente Delft. Vervolgens is aan DSP de opdracht verleend om op basis van dit meet­instrument de uitvoering van een vierjarig monitoronderzoek ter hand te nemen. Dit onderzoek heeft als titel meegekregen: 'Privatiseringsmonitor Sportaccommodaties 1996-1999'.

Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP),

Download(s)

Privatiseringsmonitor sportaccommodaties 1996-1999 : tussenrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eric Lagendijk
Han Bruinink
Martin van der Gugten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
privatisering
sportaccommodaties