Visie & Beleidsplein

Partners in jeugdsportontwikkeling

analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning van lokale projecten 'Jeugd in Beweging' (programmalijn lokaal beleid)

Barlingen, M. van, Gugten, M. van der, Polak, S., & Poorter, G. de (1998). Partners in jeugdsportontwikkeling: analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning van lokale projecten 'Jeugd in Beweging' (programmalijn lokaal beleid). Amsterdam: Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP).

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale projectondersteuning in het kader van Jeugd in Beweging. Om deze mogelijkheden te verkennen is een vraag/aanbod­ onderzoek uitgevoerd. Hiertoe zijn interviews afgenomen met vertegen­woordigers van 11 landelijke ondersteuningsorganisaties, waarbij het verkrijgen van inzicht in de produkten en diensten van deze organisaties centraal heeft gestaan. Daarnaast zijn 20 door de Stichting Jeugd in Beweging geselecteerde gemeenten gevraagd aan te geven waaraan zij specifiek behoefte hebben bij het ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijk beleid.

Uitgever(s): Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV (DSP),

Download(s)

Partners in jeugdsportontwikkeling : analyse van vraag en aanbod inzake de landelijke ondersteuning van lokale projecten 'Jeugd in Beweging' (programmalijn lokaal beleid)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marije van Barlingen
Martin van der Gugten
Sharon Polak
Georgia de Poorter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdsport
lokaal beleid
projecten