Visie & Beleidsplein

De netwerkstructuur van de Beweegkuur

kansen voor de verbinding tussen zorg, sport en bewegen

Aalbers, M., Preller, L., Hartog, F. den, & Wagemakers, A. (2013). De netwerkstructuur van de Beweegkuur: kansen voor de verbinding tussen zorg, sport en bewegen.

Dit artikel beschrijft de netwerkvorming rondom de BeweegKuur aan de hand van de projectorganisatie, de opbrengsten van de netwerken, factoren van invloed op de continuering van de netwerken en de toekomst van de netwerken. Om de implementatie van de Beweegkuur en de doorstroom van de zorg naar het reguliere beweegaanbod te bevorderen is het project "netwerken bouwen rondom de BeweegKuur" gestart door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). In 2010 en 2011 is in 34 regionale en 160 lokale netwerken samengewerkt aan de verbinding tussen zorg, sport en bewegen. De samenwerking wordt goed gewaardeerd en het merendeel van de netwerken heeft de samenwerking gecontinueerd in 2012, ook zonder subsidie vanuit de Beweegkuur. De doorstroom van zorg naar het reguliere beweegaanbod komt echter moeizaam op gang. Een goede overdracht, bijvoorbeeld door de inzet van een beweegmakelaar of buurtsportcoach kan deze doorstroom verbeteren. De reikwijdte van de opgebouwde netwerkstructuur is groter dan de Beweegkuur. Hiermee is een mooie infrastructuur ontstaan voor de uitvoering van het huidige gezondheids- en sportbeleid van VWS.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marloes Aalbers
Liesbeth Preller
Franciska den Hartog
Annemarie Wagemakers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

BeweegKuur (project)
netwerken