Visie & Beleidsplein

Een plaats voor het papieren verleden

beheer van het historisch archief van NOC*NSF

stand van zaken en aanbevelingen

Buuren, W. van (1999). Een plaats voor het papieren verleden: beheer van het historisch archief van NOC*NSF, stand van zaken en aanbevelingen. Amsterdam: Stichting de Sportwereld.

NOC*NSF beschikt over een historisch NOC archief dat in het verleden is beheerd door twee vrijwilligers. Sinds vijf jaar wordt dit niet meer gedaan. Het archief bevindt zich in kantoorruimtes van NOC*NSF, waar de klimatologische en fysieke condities niet optimaal zijn. Het raadplegen van het archief kan na goedkeuring van NOC*NSF gebeuren door derden. Het historische NSF archief is nagenoeg verloren gegaan. Naast een historisch archief bezit NOC*NSF een collectie van historisch interessante objecten. Deze historische collectie omvat honderden onderwerpen die betrekking hebben op (de geschiedenis van) de Olympische Spelen, zoals medailles, badges, diploma's, wandborden, bekers, kleding et cetera. De onderzoeksvraag die in deze rapportage centraal staat, luidt als volgt: op welke wijze moet NOC*NSF het beheer van het historisch archief (laten) organiseren rekening houdend met de technische en inhoudelijke aspecten?

Uitgever(s): Stichting de Sportwereld, NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wilfred van Buuren

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

NOC*NSF
archieven
sportarchieven
sportgeschiedenis