Visie & Beleidsplein

Sport & allochtonen

een themaprogramma voor verenigingskader over opvang van en omgang met allochtonen in de sportvereniging

cursusboek

Janssens, J., & NOC*NSF Sport & allochtonen: een themaprogramma voor verenigingskader over opvang van en omgang met allochtonen in de sportvereniging, cursusboek. Arnhem: NOC*NSF.

De sportwereld wordt steeds kleurrijker. Steeds meer Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen en andere nieuwkomers weten de weg te vinden naar de vele sportverenigingen, -scholen en -instellingen die Nederland telt. Toch valt op dat allochtonen nog altijd veel minder aan sport doen dan autochtonen en dat het verloop onder allochtone leden van sportclubs nogal groot is. In het sportkader zijn allochtonen al helemaal ondervertegenwoordigd. De integratie van allochtonen in de sport is, net als in de rest van de samenleving, geen vanzelfsprekende zaak. Door extra aandacht te schenken aan de inpassing van allochtonen in de sport kan de integratie worden bevorderd en kunnen problemen worden voorkomen. Om deze reden heeft NOC*NSF een themaprogramma gemaakt over sport en allochtonen. Het themaprogramma is bestemd voor (autochtone) kaderleden van sportverenigingen. Het wordt aangeboden in de vorm van een informatie- en discussiebijeenkomst. Deze publicatie betreft een cursusboek voor de docenten die de bijeenkomsten verzorgen. De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van het cursusboek en de reader rust bij Jan Janssens (Texplicatie, Leiden).

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

cursussen
niet-westerse allochtonen
nieuwe Nederlanders
sport (algemeen)
sportkader
sportverenigingen