Visie & Beleidsplein

Sport en sociale activering

een inventarisatie van initiatieven

Janssens, J., Lucassen, J.M.H., & Sterkenburg, J. van (2002). Sport en sociale activering: een inventarisatie van initiatieven. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

De combinatie van sport en sociale activering kan bijdragen aan het sociaal actiever maken van werklozen en tegelijkertijd het vrijwilligerstekort binnen sportverenigingen (deels) opvangen. Tevens is een meer structurele, creatieve aanpak in beleid nodig. Dat gebeurt nu nog te veel op ad hoc basis. Tot slot is er behoefte aan meer inzicht in de mogelijkheden van sociale activering in de sportsector. Om deze redenen is een inventarisatie uitgevoerd van de initiatieven in de sport of het buurtsportwerk in Nederland die ertoe hebben geleid dat langdurig werklozen die in sociaal geïsoleerde posities verkeerden of dreigden te raken, sociaal actiever zijn geworden.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Download(s)

Sport en sociale activering : een inventarisatie van initiatieven

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Jo Lucassen
Jacco van Sterkenburg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

maatschappelijke integratie
sociale activering
sport en bewegen in de buurt
uitsluiting