Visie & Beleidsplein

Nederland in Beweging!

gezondheidsbevordering door een actieve leefstijl

voortschrijdend strategisch plan (1997-1998)

NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid (1997). Nederland in Beweging!: gezondheidsbevordering door een actieve leefstijl, voortschrijdend strategisch plan (1997-1998). Arnhem: NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid.

'Nederland in Beweging!', afgekort NIB, is een actieprogramma waarmee NOC*NSF een belangrijke bijdrage wil leveren aan het stimuleren van sport en bewegen onder de Nederlandse bevolking. Het doel van 'Nederland in Beweging!' is: het realiseren van een substantiële groei van het percentage Nederlanders dat door een actieve leefstijl, met het accent op regelmatig en verantwoord bewegen, de eigen gezondheid positief beïnvloedt. De NIB-doelstelling wordt periodiek geconcretiseerd in wat men het 'Voortschrijdend Strategisch Plan' noemt. Dit plan wordt steeds voor een periode van maximaal twee jaar opgesteld. Dit Voortschrijdend Strategisch Plan is het derde strategische plan vanuit NIB. Het eerste verscheen begin 1995 (Van Kernebeek, 1995), het tweede eind 1995 (Molleman e.a., 1995). Het Voortschrijdend Strategisch Plan is bedoeld voor de direct betrokken medewerkers van NIB, terwijl het inzicht geeft in de achtergronden van NIB voor (potentiële) samenwerkingspartners. Tevens is het een verantwoording van de activiteiten die vanuit NIB worden uitgevoerd.

Uitgever(s): NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF, Sector Sport en Gezondheid

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland in Beweging (project)
gezonde leefstijl
gezondheid
gezondheidsbevordering
leefstijl
werkplannen