Visie & Beleidsplein

Bewegingsstimulering, een zaak voor GGD'en

eindverslag

Dijkstra, N., & Wijngaarden, J. van (2000). Bewegingsstimulering, een zaak voor GGD'en: eindverslag. Utrecht: GGD Nederland.

Het project 'Bewegingsstimulering, een zaak voor GGD'en' werd in 1998 ontwikkeld door GGD Nederland (toen nog LVGGD), in samenwerking met Jeugd in Beweging/Gezondheid (JIB/G) en is uitgevoerd in de periode mei 1999 tot en met november 2000. De aanleiding voor dit project was dat het niet inzichtelijk was in hoeverre GGD'en op de hoogte waren van landelijke bewegingsstimuleringsprojecten. Ook was niet bekend of en in welke mate GGD'en dergelijke projecten ontwikkelden en uitvoerden. Op basis hiervan hebben de Stichting Jeugd in Beweging en NOC*NSF, GGD Nederland benaderd voor het ontwikkelen en uitvoeren van een project. De doelstellingen en de activiteiten/producten van het project werden geëvalueerd. Per activiteit is gekeken of aan de doelstellingen is voldaan. Dit eindverslag is een weergave van deze evaluatie.

Uitgever(s): GGD Nederland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nynke Dijkstra
Jules van Wijngaarden

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
evaluatie
ggd'en