Visie & Beleidsplein

School-/ binnensportaccommodaties Maastricht (deelrapport 3: samenvatting)

haalbaarheidsstudie naar optimaliseringsmogelijkheden school- en binnensportaccommodaties (samenvatting)

RO groep, & Codacq (1998). School-/ binnensportaccommodaties Maastricht (deelrapport 3: samenvatting): haalbaarheidsstudie naar optimaliseringsmogelijkheden school- en binnensportaccommodaties (samenvatting). Maastricht: RO groep.

In de gemeente Maastricht bevindt zich een groot aantal schoolaccommodaties en binnensportaccommodaties. De gemeente Maastricht wil dit accommodatiebestand optimaliseren: de (toekomstige) vraag naar en het aanbod van de accommodaties op elkaar afstemmen. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Maastricht inzicht wenst in de optimaliseringsmogelijkheden van binnensportaccommodaties, rekening houdend met behoeften vanuit onderwijs. RO groep/ Codacq is door de gemeente Maastricht verzocht om inzicht te verschaffen in de wijze waarop een dergelijk optimaliseringsproces kan plaatsvinden. Rekening houdend met door de gemeente vastgestelde uitgangspunten, dienen hiertoe scenario's te worden opgesteld die de gemeente Maastricht als handleiding kan gebruiken bij toekomstige bestuurlijke besluitvorming aangaande school- en binnensportaccommodaties. In de scenario's worden de ruimtelijke en organisatorische consequenties van de beoogde optimalisering zichtbaar gemaakt.

Uitgever(s): RO groep, Codacq,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

RO groep
Codacq

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties