Visie & Beleidsplein

Haalbaarheidsstudie naar de realisering van voldoende en volwaardige buitensportaccommodaties in Maastricht

RO groep, & Codacq (1997). Haalbaarheidsstudie naar de realisering van voldoende en volwaardige buitensportaccommodaties in Maastricht. Maastricht: RO groep.

RO groep/ Codacq is door de gemeente Maastricht benaderd om inzicht te verschaffen in een optimale afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van buitensportcategorieƫn ('sporttakken') in relatie tot de hierbij behorende accommodatie(s) ('de bij een sporttak behorende voorziening(en)'). De ruimtelijke en organisatorische consequenties van een dergelijke optimalisering worden in deze rapportage zichtbaar gemaakt. In de onderhavige haalbaarheidsstudie wordt zowel vanuit de invalshoek 'sport' als vanuit 'stedenbouw' gekeken naar de realisering van voldoende en volwaardige buitensportaccommodaties in Maastricht. Bij de bepaling van het aanbod van buitensportaccommodaties wordt eveneens aandacht geschonken aan de sociaal-maatschappelijke functie die dergelijke accommodaties vervullen. Verder wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, ruimtelijke ordeningsplannen, de verwachte animo voor buitensporten en overige ontwikkelingen die consequenties (kunnen) hebben voor de buitensportaccommodaties.

Uitgever(s): RO groep, Codacq,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

RO groep
Codacq

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportaccommodaties