Visie & Beleidsplein

Dienstverlening door bonden

Janssens, J., Roques, C., & Kalmthout, J. van (2002). Dienstverlening door bonden. Arnhem: NOC*NSF.

In het kader van het Masterplan SPIN is een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige behoefte van de Nederlandse sportverenigingen aan dienstverlening door de bonden. Daarbij is getracht inzicht te verkrijgen in de behoefte van dienstverlening in het algemeen en verenigingsondersteuning in het bijzonder. Tevens is geprobeerd een beeld te krijgen van de wensen van verenigingen ten aanzien van een ledenservice.

Uitgever(s): NOC*NSF,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Janssens
Colette Roques
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

SPIN (project)
dienstverlening (arbeid)
sportbonden
sportinfrastructuur