Visie & Beleidsplein

De verzelfstandiging van sport-, welzijns-, recreatieve en educatieve gemeentelijke accommodaties, C.N.M.E. en sportstimulering

beslisdocument

Projectgroep verzelfstandiging sport-, welzijns-, recreatieve en educatieve accommodaties, C.N.M.E. en sportstimulering (1997). De verzelfstandiging van sport-, welzijns-, recreatieve en educatieve gemeentelijke accommodaties, C.N.M.E. en sportstimulering: beslisdocument. Utrecht: Moret Ernst & Young Management Consultants.

Binnen de gemeente Apeldoorn is aangegeven dat een rechtstreekse betrokkenheid van de gemeente bij beheer en exploitatie van sport- en wijkaccommodaties en van zwembaden, de exploitatie van het C.N.M.E., de exploitatie van de kinderboerderij en het natuurpark Berg en Bos niet meer binnen de kerntaken behoren. Deze taken zullen worden verzelfstandigd. De uitwerking van de verzelfstandiging en het ontwerp voor de nieuwe organisatie zijn overgedragen aan de projectgroep. De gemeente Apeldoorn gaf de projectgroep de opdracht mee om een beslisdocument op te stellen. In dit eerste stadium dient de projectgroep zicht te geven op inhoudelijke aspecten rondom vormgeving van de BV, de ontvlechting van de taken uit de gemeente en het te volgen proces.

Uitgever(s): Moret Ernst & Young Management Consultants,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Projectgroep verzelfstandiging sport-, welzijns-, recreatieve en educatieve accommodaties, C.N.M.E. en sportstimulering

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
sportaccommodaties