Visie & Beleidsplein

Afdeling sport en recreatie gemeente Hoorn op weg naar verzelfstandiging?

advies inzake de meest wenselijke beheer- en exploitatievorm

eindrapportage

Buro TRS B.V. (1997). Afdeling sport en recreatie gemeente Hoorn op weg naar verzelfstandiging?: advies inzake de meest wenselijke beheer- en exploitatievorm, eindrapportage. Gouda: Buro TRS B.V..

Evenals in vele andere Nederlandse gemeenten is er bij de gemeente Hoorn sprake van een herbezinning op kerntaken. Voor wat betreft de Afdeling Sport en Recreatie in Hoorn gaat het bij deze herbezinning niet om een wijziging van het voorzieningenpakket, maar wenst de gemeente Hoorn ten aanzien van de afdeling sport en recreatie te komen tot: (1) vergroting van de efficiency van de interne organisatie; (2) een omslag van groei naar beheer met als primair uitgangspunt een marktconforme en een bedrijfsmatige exploitatie; (3) verdergaande overdracht van het onderhoud van buitensportaccommodaties. In het kader van deze zaken heeft de gemeente Hoorn aan Buro TRS B.V. gevraagd om een advies inzake: "de meest wenselijke beheer- en exploitatievorm voor zowel de Afdeling Sport en Recreatie als de diverse gemeentelijke accommodaties. Naast een doorlichting van de huidige situatie dienen daarbij de integrale consequenties en voor- en nadelen van de varianten interne verzelfstandiging, externe verzelfstandiging en privatisering in beeld gebracht te worden.

Uitgever(s): Buro TRS B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Buro TRS B.V.

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportaccommodaties
sportinfrastructuur