Visie & Beleidsplein

Sporten in de Westelijke Tuinsteden 2002-2015

behoefteonderzoek naar de ruimte voor sport en bewegen in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam

Roques, C., & Heuvel, M. van den (2002). Sporten in de Westelijke Tuinsteden 2002-2015: behoefteonderzoek naar de ruimte voor sport en bewegen in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

In opdracht van Bureau Parkstad heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd dat is gericht op de (kwantitatieve) onderbouwing van de ruimteclaim voor sport in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. De sport en bewegingsbehoefte en de tekorten en overschotten aan sport en bewegingsvoorzieningen in de Westelijke Tuinsteden tot en met 2015 is daarbij in kaart gebracht, met de vraag welke ruimteclaims er op grond hiervan te maken zijn in termen van het benodigd aantal m2 of ha sportvoorzieningen. Voor de volgende sporten is een berekening gemaakt van het aantal benodigde velden / banen in 2002, 2005, 2010 en 2015: veldvoetbal, tennis (buiten), korfbal, hockey, handbal, squash en tennis (binnen). Daarnaast is ook de behoefte aan fitnesscentra, gymnastieklokalen, sportzalen en sporthallen berekend.

Uitgever(s): W.J.H. Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Colette Roques
Mark van den Heuvel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportbeoefening
toekomst