Visie & Beleidsplein

Kinderpeiling sport 2004

groep 7

Utrechts basisonderwijs

Schleyper, Y., & Schwarze, K. (2004). Kinderpeiling sport 2004: groep 7, Utrechts basisonderwijs. Utrecht: Stade Advies.

In Utrecht heeft de gemeente niet de beschikking over actuele gegevens met betrekking tot de sportdeelname van kinderen in de basisschoolleeftijd. Het gaat dan over de deelname aan georganiseerde, anders georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Ook heeft de gemeente onvoldoende inzicht in de sportwensen van kinderen. Met deze gegevens kan de Afdeling Sport & Recreatie beter en gerichter sturen op het sportbeleid (Sportieve Driehoek) binnen de gemeente. Naast gegevens over sportdeelname, wil men ook meer inzicht hebben in hoe vaak kinderen bewegen en wat ze dan doen. De norm voor kinderen van deze leeftijd is 1 uur matig tot intensief bewegen per dag (Nederlandse Norm Gezond Bewegen, verder NNGB). Afdeling Sport & Recreatie (S&R) heeft aan Stade Advies gevraagd om een nulmeting te ontwikkelen en uit te voeren onder de groepen 7 van alle basisschoollocaties in Utrecht (106). Het gaat in totaal om 2.315 leerlingen. Eerste prioriteit heeft het peilen van de sportdeelname van deze kinderen. Daarnaast wil S&R ook gegevens genereren die betrekking hebben op de NNGB. Met deze gegevens over sportdeelname en beweging wil de gemeente haar sportstimuleringssubsidies ten behoeve van de Utrechtse wijken in samenwerking met de welzijnsorganisaties herijken.

Uitgever(s): Stade Advies,

Download(s)

Kinderpeiling sport 2004 : groep 7 : Utrechts basisonderwijs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Yvonne Schleyper
Karen Schwarze

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugd
kinderen
lichaamsbeweging
sportbeoefening