Visie & Beleidsplein

Sportverenigingen in beeld bij de wmo

de rol van de gemeente bij de samenwerking tussen de sociale sector en sportverenigingen

Hermens, N., Jansma, A., & Marissing, E. van (2013). Sportverenigingen in beeld bij de wmo: de rol van de gemeente bij de samenwerking tussen de sociale sector en sportverenigingen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Deze rapportage bespreekt hoe gemeenten de samenwerking tussen sportverenigingen en professionele organisaties uit de sociale sector, zoals opvang- en welzijnsinstellingen, tot stand kunnen laten komen en in stand kunnen houden. Ten eerste om de (sport)participatie van kwetsbare groepen te bevorderen. Ten tweede om organisaties uit het sociale domein te ondersteunen bij het gericht gebruik maken van sport bij het werken aan hun doelstellingen. Op basis van literatuuronderzoek, casusonderzoek en interviews met deskundigen geeft dit rapport de beleidsmedewerkers van gemeenten handreikingen om deze samenwerking te stimuleren en te begeleiden.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Sportverenigingen in beeld bij de Wmo : de rol van de gemeente bij de samenwerking tussen de sociale sector en sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Niels Hermens
Anna Jansma
Erik van Marissing

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
samenwerking
sportverenigingen
wet maatschappelijke ondersteuning