Visie & Beleidsplein

Denk aan sport!

tips voor gemeenten die samenwerking willen stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen

Verwey-Jonker Instituut (2013). Denk aan sport!: tips voor gemeenten die samenwerking willen stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Met sport kun je de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van kwetsbare groepen bevorderen. Zoals aan jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen, vrouwen in de opvang of mensen met een psychische beperking. Samenwerking tussen organisaties uit de sociale sector en sportverenigingen ligt daarom voor de hand. Hoe verbind je als gemeente deze werelden van professionals en vrijwilligers? En hoe kun je die samenwerking in stand houden? Deze folder beschrijft drie rollen die de gemeente kan vervullen of uitbesteden.

Uitgever(s): Verwey-Jonker Instituut,

Download(s)

Denk aan sport! : tips voor gemeenten die samenwerking willen stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Verwey-Jonker Instituut

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
samenwerking
sportverenigingen
wet maatschappelijke ondersteuning