Visie & Beleidsplein

De gemeente en de sport

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (1966). De gemeente en de sport. 's-Gravenhage: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het onderwerp 'de gemeente en sport' is nog steeds actueel. In de bemoeiingen van de gemeentelijke overheden met de sportbeoefening zijn, evenals in de sportbeweging zelf, de laatste jaren nieuwe en inzichten waar te nemen. Er is in deze nieuwe uitgave met name uitvoeriger stilgestaan bij de betekenis en de functie van de sport en de organisatie van de sportbeweging. Ruime aandacht is geschonken aan de planning van sportaccommodaties. De behandeling van de financiële bijstand beperkt zich niet tot de bespreking van de subsidiëring van de jeugdsport, maar beziet de verschillende aspecten van het geheel der gemeentelijke uitgaven voor de sport. In dit verband komt ook de subsidiëring van de beroepssport ter sprake. Ten slotte worden in het rapport sommige raakpunten tussen sport en recreatie gesignaleerd.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
gemeenten
sportaccommodaties
sportbeleid
sportbeoefening