Visie & Beleidsplein

Breakpoints voor de tennissport

verschuivingen in de relatie tussen amateurisme en professionalisme in het Nederlandse tennis

Dahles, H. (1991). Breakpoints voor de tennissport: verschuivingen in de relatie tussen amateurisme en professionalisme in het Nederlandse tennis. Tilburg: IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant.

De Internationale Lawn Tennis Club van Nederland heeft ter gelegenheid van haar 60-jarig jubileum opdracht gegeven aan het IVA tot het opstellen van een wetenschappelijke essay met als thema de veranderende relatie tussen het recreatieve en competitieve tennis op verenigingsniveau tegen de achtergrond van de historisch gegroeide verhoudingen in de Nederlandse tenniswereld.

Uitgever(s): IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Heidi Dahles

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
professionalisering
tennis
topsport