Visie & Beleidsplein

Voetballen in de buurt of liever wat verder met vrienden?

een onderzoek met behulp van de centrale plaatsen theorie naar de motivaties onder Utrechtse voetballers bij hun clubkeuze

Hermie, T. (2013). Voetballen in de buurt of liever wat verder met vrienden?: een onderzoek met behulp van de centrale plaatsen theorie naar de motivaties onder Utrechtse voetballers bij hun clubkeuze. Utrecht: Universiteit Utrecht.

De rol van geografie in sportdeelname is slechts in beperkte mate onderzocht. Deze thesis is een aanvulling op bestaande literatuur over de rol van geografie in sportdeelname. Daarbij is één van de belangrijkste geografische theorieën, de Centrale Plaatsen Theorie (CPT), als uitgangspunt genomen. Deze theorie van Walter Christaller probeert consumentenpatronen te begrijpen vanuit het idee van afstandsminimalisatie en centraliteit. Goederen en diensten liggen in deze theorie op evenredige afstand van elkaar. Verder is, volgens Christaller, de mens een rationeel denkend wezen, waardoor hij altijd zal kiezen voor de meest nabije locatie. Echter, sommige goederen en diensten zijn exclusiever, en deze zijn in mindere mate (maar wel weer op evenredige afstand van elkaar) beschikbaar. In dat geval zal de consument bereid zijn om een grotere afstand af te leggen, om zo gebruik te kunnen maken van deze exclusievere dienst. In dit onderzoek worden voetbalverenigingen als diensten beschouwd, terwijl de leden de consumenten zijn. De hoofdvraag die daarbij centraal staat is: In hoeverre is de Centrale Plaatsen Theorie te gebruiken om de verzorgingsgebieden van de 33 Utrechtse voetbalverenigingen en de individuele keuzes van voetballers te verklaren en in hoeverre zijn eventuele afwijkende patronen te verklaren vanuit andere theorieën? Doel van het onderzoek is om meer kennis te vergaren over de rol van geografie in sportdeelname, zodat gemeentes en verenigingen gericht beleid kunnen voeren waar leden en verenigingen beiden bij gebaat zijn.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht,

Download(s)

Voetballen in de buurt of liever wat verder met vrienden? : een onderzoek met behulp van de centrale plaatsen theorie naar de motivaties onder Utrechtse voetballers bij hun clubkeuze

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tanim Hermie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

geografische gebieden
keuzevrijheid
scripties
sportverenigingen
verkeer en vervoer
voetbal