Visie & Beleidsplein

Toekomstscenario's Haarlemse gymlokalen

onderzoek naar de mogelijkheden voor efficiencyverbetering van de Haarlemse gymlokalen

eindrapportage

Heide, M. van der, & Godthelp, A.J. (2002). Toekomstscenario's Haarlemse gymlokalen: onderzoek naar de mogelijkheden voor efficiencyverbetering van de Haarlemse gymlokalen, eindrapportage. Bussum: Marktplan Adviesgroep B.V..

De exploitatielasten van de gemeentelijke gymzalen zijn hoog. Uitgaande van alle gymzalen waarvan de gemeente Haarlem het economisch eigendom heeft, ligt het totale exploitatietekort naar verwachting tussen de 300.000 en de 800.000 euro. In het kader van de in het jaar 2000 vastgestelde bezuinigingstaakstelling is met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de diverse gymzalen een taakstellende bezuiniging opgelegd van circa 68.000 euro. De gemeente Haarlem heeft Marktplan Adviesgroep BV verzocht te onderzoeken of en zo ja op welke wijze c.q. in welke mate deze bezuiniging gerealiseerd kan worden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

M. van der Heide
A.J. Godthelp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financieel beleid
financiering
gemeenten
gymnastieklokalen