Visie & Beleidsplein

Toekomstvisie binnensportaccommodaties Assen

eindrapportage

Loon, C.A. van, Heide, M. van der, & Rinsema, F.J. (2002). Toekomstvisie binnensportaccommodaties Assen: eindrapportage. Bussum: Marktplan Adviesgroep B.V..

Diverse ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat binnen de gemeente Assen het huidige aanbod aan binnensportaccommodaties nader geïnventariseerd moet worden. De ontwikkelingen hebben betrekking op vragen, knelpunten en wensen van sportverenigingen, de plannen binnen het basis- en voortgezet onderwijs en knelpunten van bestaande accommodaties. Verder is de gemeentelijke rol bij het accommodatiebeheer een aandachtspunt. Het is voor de gemeente Assen belangrijk om te weten in hoeverre de binnensportaccommodaties, nu en in de toekomst, in kwalitatieve en kwantitatieve zin voldoen en welke toekomstscenario's mogelijk zijn. Het uitgangspunt van deze toekomstvisie is dat de gemeente met het toekomstige accommodatieaanbod kan voldoen aan de (sportgerelateerde) kwantitatieve en kwalitatieve vragen vanuit de sport, het (bewegings)onderwijs en andere sectoren zoals buurt-/wijkwerk en bedrijfssport.

Uitgever(s): Marktplan Adviesgroep B.V.,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

C.A. van Loon
M. van der Heide
Frans Rinsema

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
sportaccommodaties
toekomst