Visie & Beleidsplein

SportAanbiedersMonitor 2012

facts & figures

Kalmthout, J. van, Werff, H. van der, Veerman, H., & Daamen, T. (2013). SportAanbiedersMonitor 2012: facts & figures. Arnhem: NOC*NSF.

De SportAanbiedersMonitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die jaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd. De uitkomsten geven sportbonden, gemeenten, NOC*NSF en het ministerie van VWS een actueel beeld over de stand van zaken bij de Nederlandse sportverenigingen en helpen deze organisaties bij het sportbeleid. De komende jaren wordt het Verenigingspanel uitgebreid met andere lokale sportaanbieders, zodat ook over deze anders georganiseerde sportaanbieders uitspraken gedaan kunnen worden. Sportaanbieders zijn organisaties die in de eigen omgeving sportactiviteiten organiseren; verenigingen, fitnessondernemingen, tennisscholen, zwembaden, maneges, et cetera. Onderwerpen die aan bod komen zijn beleid & strategie, sportaanbod, kader, financiƫn, vereniging & maatschappij en advies & ondersteuning. Deze onderwerpen zijn facetten van de lokale driehoek, die in de sportagenda van NOC*NSF wordt behandeld. De ambitie van de sportaanbieder staat centraal. Waar wil de sportaanbieder heen, wat wil die uiteindelijk bereiken? Om de ambitie(s) te verwezenlijken, zal de club vanuit haar eigen kracht, rekening houdend met de eigen identiteit, sfeer en cultuur, richting moeten geven aan drie pijlers: (1) Sportaanbod; (2) Accommodatie; (3) Kader. De hoofdconclusie van deze SportAanbiedersMonitor luidt als volgt: Voor beleidsmakers die zoeken naar optimale bijdrage van sportverenigingen aan het verhogen van de sportparticipatie, lijken twee sporen evident: (1) De kleine en middelgrote verenigingen lijken vooral gebaat bij ondersteuning om hun kernactiviteiten meer succesvol uit te voeren. Deze groep verenigingen is van belang voor de diversiteit van de Nederlandse sportinfrastructuur en vormt de basis voor sportparticipatie; (2) De grote verenigingen met eigen accommodaties en buitensporten lijken qua ambities het meest geschikt om als partners in beleidsuitvoering op te trekken om sportparticipatie te verhogen.

Uitgever(s): NOC*NSF, Mulier Instituut,

Download(s)

SportAanbiedersMonitor 2012 : facts & figures (e-zine)

Download PDF

SportAanbiedersMonitor 2012 : facts & figures (pdf)

Download PDF

SAM 2012 Bondsrapportage KNBLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Janine van Kalmthout
Harold van der Werff
Hein Veerman
Tim Daamen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

monitors
participatie
sportaanbod
sportbeoefening
sportverenigingen